Αλλαγές στις διατάξεις για το Φάρμακο μετά τις αντιδράσεις για τις επιπτώσεις σε νέα φάρμακα και καινοτομία

Αλλαγές στις διατάξεις για το Φάρμακο μετά τις αντιδράσεις για τις επιπτώσεις σε νέα φάρμακα και καινοτομία

Δύο βασικές αλλαγές στη διάταξη που αφορά στις αλλαγές στην κατανομή του clawback εισήγαγε το Υπουργείο Υγείας, μετά τις φωνές για τις σοβαρές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στην πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα.

Ψηφίζεται απόψε το σχέδιο νόμου για την κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, στο οποίο εντάχθηκαν και διατάξεις που αφορούν στη φαρμακευτική πολιτική.

Μεταξύ αυτών και το άρθρο 33, που προβλέπει την ανακατανομή του clawback, της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης δηλαδή, εξαιρώντας ταυτόχρονα τα γενόσημα και τα off-patent (εκτός προστασίας) φάρμακα από τον υπολογισμό του τμήματος ανάπτυξης.

Πρόκειται για ρύθμιση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο χώρο του Φαρμάκου, με τις εταιρείες του κλάδου να προειδοποιούν για τις επιπτώσεις τους στην επιχειρηματικότητα, αλλά και στην καινοτομία και την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα.

Το άρθρο 33 αναθεωρεί τον τρόπο υπολογισμού του clawback εξαιρώντας ταυτόχρονα τα γενόσημα και off-patent (εκτός προστασίας) φάρμακα από τον υπολογισμό του τμήματος ανάπτυξης του clawback. Για τις εταιρείες αποτελεί άλλημια στρέβλωση, καθώς πολλαπλασιάζει το ποσό που καλούνται να πληρώσουν και το βάρος καλούνται να το σηκώσουν λιγότερες επιχειρήσεις.

Διαβάστε τις επιπτώσεις και την επιστολή των φαρμακευτικών εταιρειών στον πρωθυπουργό εδώ.

ΠΗΓΗ: