ΔΕΥΑΦ: αίτηση για τη μείωση στους λογαριασμούς των πλημμυροπαθώνν

 

 

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΦ ότι κατόπιν της με αρ. πρωτ: 27023/18-04-2024 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που αφορά τη μείωση στους λογαριασμούς των πλημμυροπαθών να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΦ για να υποβάλλουν αίτηση μείωσης με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)αντίγραφο της αίτησης με τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης που τους έχει αποδοθεί από την πλατφόρμα της Κρατικής Αρωγής για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές (arogi.gov.gr)
2)αντίγραφο Ε9
3)αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

Δικαιούχοι ένταξης στην προτεινόμενη κατηγορία είναι όλοι όσοι:
Με αποδεικτικό μέσο τον μοναδικό αριθμό του δελτίου ελέγχου ο οποίος τους έχει αποδοθεί και διατηρούν σύμβαση υδροδότησης με τη ΔΕΥΑΦ και η οποία αφορά ακίνητο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Φαρσάλων.
Εντάσσονται στην προτεινόμενη κατηγορία με αίτηση που υποβάλουν στη ΔΕΥΑΦ είτε με φυσικό τρόπο, είτε ηλεκτρονικά.
❌Δεν εντάσσονται στην προτεινόμενη κατηγορία ακίνητα τα οποία εκμισθώθηκαν μετά την φυσική καταστροφή.
❌Δεν εντάσσονται στην προτεινόμενη κατηγορία ακίνητα τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως εγκαταλελειμμένα.
❌Δεν εντάσσονται στην προτεινόμενη κατηγορία ακίνητα τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως μη κατοικήσιμα.