Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας: Δημιουργία ειδικής τιμολογιακής κατηγορίας για τους πλημμυροπαθείς από την κακοκαιρία “Daniel”

Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας: Δημιουργία ειδικής τιμολογιακής κατηγορίας για τους πλημμυροπαθείς από την κακοκαιρία "Daniel"

Ειδική τιμολογιακή κατηγορία της ΔΕΥΑ Λάρισας για τους πλημμυροπαθείς της κακοκαιρίας “Daniel” ψήφισε το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 2023.

 

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση:

Εγκρίνεται τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑΛ ( Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ 124/6/6-5-2015) προς ανακούφιση των πλημμυροπαθών κατοίκων εντός των ορίων της αρμοδιότητάς της, εξ’ αιτίας της κακοκαιρίας Daniel, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.Δημιουργείται ειδική τιμολογιακή κατηγορία με την ονομασία “ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL”.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1.Πληγέντες πλημμυροπαθείς, που διαθέτουν ως αποδεικτικό μέσο τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης που τους έχει αποδοθεί από την πλατφόρμα της Κρατικής Αρωγής για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές (arogi.gov.gr) , οι οποίοι διατηρούν σύμβαση υδροδότησης με τη ΔΕΥΑΛ, που αφορά ακίνητο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Λαρισαίων.

2.Πληγέντες πλημμυρoπαθείς, που διαθέτουν ως αποδεικτικό μέσο τον μoναδικό αριθμό καταχώρησης που τους έχει αποδοθεί από την πλατφόρμα της Κρατικής Αρωγής για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές (arogi.gov.gr) , οι οποίοι μίσθωσαν άλλη κατoικία – εφόσον η πληγείσα κατοικία χαρακτηρίστηκε μη κατοικήσιμη. Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται στην κατηγορία η μισθωμένη κατοικία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.Οι δικαιούχοι υποβάλουν αίτηση στη ΔΕΥΑΛ, είτε με φυσικό τρόπο είτε ηλεκτρονικά.

2.Εάν η πληγείσα κατοικία ή ο πληγείς επαγγελματικός χώρος ήταν μισθωμένος από τον δικαιούχο, απαιτείται η απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το εν λόγω μισθωτήριο πρέπει να ήταν σε ισχύ την ημέρα της εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής και να είχε υποβληθεί έως την ημερομηνία αυτή.

3.Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή της μίσθωσης της πληγείσας κατοικίας ή του πληγέντος επαγγελματικού χώρου, ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την ΔΕΥΑΛ εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής.

Ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στην ειδική τιμολογιακή κατηγορία με την ονομασία “ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL

1.Ακίνητα τα οποία εκμισθώθηκαν μετά την φυσική καταστροφή που προέκυψε από την κακοκαιρία Daniel.

2.Ακίνητα τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως εγκαταλελειμμένα,

3.Ακίνητα τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως μη κατοικήσιμα.

Οι αιτούντες που θα ενταχθούν στην κατηγορία «Πλημμυροπαθείς κακοκαιρίας Daniel» για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους:

1.Απαλλάσσονται πλήρως (έκπτωση 100%) από την αξία κατανάλωσης νερού για τη χρονική περίοδο κατανάλωσης από 5-9-2023 έως 31-12-2023.

2.Απαλλάσσονται πλήρως (έκπτωση 100%) από την αξία κατανάλωσης νερού για την χρονική περίοδο από 1-1-2024 έως 31-8-2025, για διμηνιαία κατανάλωση μέχρι 50 m3 για τις κατοικίες και μέχρι 100 m3 για τους επαγγελματικούς χώρους.

3.Οι απαλλαγές από την αξία κατανάλωσης νερού που ορίζονται με την παρούσα απόφαση παύουν να ισχύουν μετά την 31-08-2025

ΟΡΟΛΟΓΙΑ:

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ: κτήριο ή τμήμα κτηρίου με μορφή κατοικίας το οποίο όμως δεν ήταν σε χρήση για σειρά πολλών ετών. Φέρει βλάβες από έλλειψη μέριμνας από τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετεί τον αρχικό της ρόλο, ήτοι την προστασία των ενοίκων από τη βροχή, τον άνεμο, τη ζέστη και το κρύο. Απουσιάζουν κατά τμήματα ή στο σύνολο, κουφώματα, στέγη, και δάπεδα. Συνήθως δεν υπάρχει σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας ή αν υπάρχει η κατανάλωση είναι μηδενική για πολλά χρόνια.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ: κτήριο ή τμήμα κτηρίου το οποίο δεν ήταν σε χρήση για σειρά πολλών ετών. Φέρει βλάβες από έλλειψη μέριμνας από τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετεί τον αρχικό του ρόλο, ήτοι την προστασία των χρηστών/αγαθών από τη βροχή, τον άνεμο, τη ζέστη και το κρύο. Απουσιάζουν κατά τμήματα ή στο σύνολο, κουφώματα, στέγη, και δάπεδα. Συνήθως δεν υπάρχει σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας ή αν υπάρχει η κατανάλωση είναι μηδενική για πολλά χρόνια.

___________________________________

Το άρθρο αντλήθηκε και αναδημοσιεύθηκε αυτόματα στις: 03/11/2023 ώρα 6:03 μμ από την ιστοσελίδα

Το Radio Oasis δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει αυτόματα από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου.