Παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μπαίνει σε διαβούλευση το Σχέδιο για την προσαρμογή της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή

Παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μπαίνει σε διαβούλευση το Σχέδιο για την προσαρμογή της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή

Σε διαβούλευση τέθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο το περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή (ΠσΠΚΑ) στο οποίο περιλαμβάνονται δράσεις και μέτρα ύψους 139.940.000 ευρώ.

Κατά την εισήγηση του θέματος ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Φώτης Λαμπρινίδης επεσήμανε ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 11 Μαρτίου και το σχέδιο θα επανέλθει για έγκριση εκ νέου στο περιφερειακό συμβούλιο.

Όπως τόνισε πρόκειται για ένα επιπλέον ¨εργαλείο¨ ενίσχυσης και ελέγχου της Περιβαλλοντικής πολιτικής και των προδιαγραφών άσκησής της, απέναντι στην προσαρμογή στις συνθήκες κλιματικής κρίσης.

Γενικός στόχος του Σχεδίου Προσαρμογής της Περιφέρειας είναι η ενίσχυση της Ανθεκτικότητας της Θεσσαλίας στις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή , ο οποίος αναλύεται σε 6 επί μέρους βασικούς στόχους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου για την Θεσσαλία είναι 139.940.000Ε, με το 90% προσανατολισμένο στους τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι είναι οι Υδατικοί πόροι, το Δομημένο Περιβάλλον, η Δασοπονία, η Βιοποικιλότητα, τα Οικοσυστήματα και οι Προστατευόμενες περιοχές και η Γεωργία-Κτηνοτροφία

Αναλυτικά η κατανομή ανά τομέα προτεραιότητας:

Οριζόντιες δράσεις/Μέτρα: € 4.700.000 (3,36%)

Πολιτική προστασία: € 1.070.000 (0,77%)

Γεωργία και κτηνοτροφία: € 10.610.000 (7,59%)

Δασοπονία: € 27.750.000 (19,82%)

Βιοποικιλότητα – οικοσυστήματα – προστατευόμενες περιοχές: € 6.600.000 (7,72%)

Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες: €2.800.000 (2,04%)

Υδατικοί πόροι: € 45.650.000 (32,61%)

Ακτές και παράκτιες ζώνες: € 3.150.000 (2,25%)

Τουρισμός: € 550.000 (0,40%)

Ενέργεια: € 610.000 (0,44%)

Μεταφορές: € 800.000 (0,57%)

Δημόσια υγεία: € 4.440.000 (3,17%)

Δομημένο περιβάλλον: € 30.230.000 (21,87%)

Εξορυκτική δραστηριότητα: € 60.000 (0,04%)

Μεταποίηση και τριτογενής τομέας: € 100.000 (0,07%)

Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς: € 500.000 (0,36%)

Ασφαλιστικό τομέας: € 260.000 (0,19%)

Στην Μελέτη παρουσιάζεται αναλυτικά η εκτίμηση Τρωτότητας των διαφόρων κλάδων αναφοράς με βάση τις εκτιμώμενες κλιματικές μεταβολές στην Θεσσαλία και η πιθανή εξέλιξη αυτών των παραμέτρων σε περίπτωση μη εφαρμογής του Σχεδίου, ενώ αναλύονται οι 5 άξονες προτεραιότητας (πυλώνες) της Περιφερειακής Στρατηγικής της Θεσσαλίας για την Κλιματική Αλλαγή.

Οι βασικοί πυλώνες του ΠεΣΠΑ Είναι:

Η Συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή.

Η Σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης.

Η Προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής και περιφερειακής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.

Η Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής. Η Ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της κοινωνίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Από την πλευρά του ο κ. Ν. Τέγος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση διαφωνεί με τους συγκεκριμένους σχεδιασμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, ούτε με τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Τέλος, κάλεσε το λαό να οργανώσει μαζικά τον αγώνα του απέναντι σε αυτό τον σχεδιασμό που θα γεννήσει νέα εγκλήματα και για το περιβάλλον αλλά και για την ίδια τη ζωή του λαού.

___________________________________

Το άρθρο αντλήθηκε και αναδημοσιεύθηκε αυτόματα στις: 02/03/2024 ώρα 3:01 πμ από την ιστοσελίδα

Το Radio Oasis δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει αυτόματα από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου.