Προσωρινός ανάδοχος στα έργα υποδομής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου (Βαμβακουργία) και της Λαμίας

Προσωρινός ανάδοχος στα έργα υποδομής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου (Βαμβακουργία) και της Λαμίας

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην από 17/10/2023 συνεδρίαση του, μετά από εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητή Χαράλαμπου Μπιλλίνη και πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος,

ενέκρινε τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων και κοινωνικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δημιουργία φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία” και ανέδειξε την εταιρεία INTRAKAT “Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων”, ως προσωρινό ανάδοχο του έργου.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί, από το σύνολο των 88.068τ.μ. του οικοπέδου της Βαμβακουργίας, τα κτίρια θα καλύψουν 32.000 τ.μ. (σχεδόν το 36%). Τα υπόλοιπα 56.000 τ.μ. είναι κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Σχολή ΑΜΕΑ, Ερευνητικά Εργαστήρια και νέα Ερευνητικά Ινστιτούτα, Θερμοκοιτίδες και Co-Working Spaces,, Φοιτητικές Εστίες, Φοιτητική Λέσχη, Πολυχώρο Πολιτισμού, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Υπηρεσίες Τοπικής και Αστικής κλίμακας, Κοινόχρηστους Χώρους και Χώρους Πρασίνου.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο πνοής με πολλαπλά αναπτυξιακά, οικονομικά και οικολογικά οφέλη. Είναι γνωστό ότι οι υποδομές παίζουν βασικό ρόλο και στις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης: την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Ως εκπαιδευτικό ίδρυμα επιδιώκουμε την βελτιστοποίηση στην καθημερινότητα των φοιτητών μας αλλά και την προσφορά στις τοπικές κοινωνίες με την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής. Για τον λόγο αυτό, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο έργο  ως ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά ως καταλύτη πολλαπλών ωφέλιμων δράσεων για τον  Βόλο και τη Λαμία .

Ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχή μέχρι τώρα πορεία του έργου.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής και πρώην Πρύτανη του Π.Θ. κ. Γεώργιο Πετράκο καθώς και τον Προϊστάμενο κ. Σωκράτη Μάρκο και όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την μέχρι τώρα συμβολή τους στην προσπάθεια αυτή. Τέλος, ευχαριστούμε την Πολιτεία για την αμέριστη υποστήριξή της.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χαράλαμπος Μπιλλίνης

___________________________________

Το άρθρο αντλήθηκε και αναδημοσιεύθηκε αυτόματα στις: 25/10/2023 ώρα 12:00 μμ από την ιστοσελίδα

Το Radio Oasis δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει αυτόματα από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου.