Σε διαβούλευση για 10 ημέρες ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ.) Α.Ε. – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου

Σε διαβούλευση για 10 ημέρες ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ.) Α.Ε. - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε από 6 Απριλίου 2024, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς:

α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 και ώρα 08:00.

Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε τρία (3) επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο ενισχύεται η προστασία των υδάτων, των δασών και ευρύτερα του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού και της εξειδικευμένης διαχείρισης των υδάτων, του εξορθολογισμού της διαχείρισης, προστασίας και εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών, καθώς και του εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, αντίστοιχα. Στο δεύτερο επίπεδο, ενόψει και της ολιστικής προσέγγισης του πολεοδομικού σχεδιασμού που υλοποιείται με το Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», σκοπείται η δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών αστικών περιοχών που δύνανται να απορροφήσουν κινδύνους και να ανακάμπτουν από προκλήσεις και πάσης φύσεως κρίσεις, η καταστολή της αυθαίρετης δόμησης και συμπληρωματικά η επίλυση συναφών χωροταξικών και πολεοδομικών ζητημάτων. Στο τρίτο επίπεδο δίνεται έμφαση στην εκπόνηση προγράμματος για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β’ βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Επικράτεια, η περαιτέρω προώθηση και ο εκσυγχρονισμός των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας για την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Αντικείμενο

Ενόψει των επιπέδων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής του άρθρου 1, αντικείμενο του παρόντος αποτελεί:

αα) η σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» και η λειτουργία γνωμοδοτικής επιτροπής και τοπικών επιτροπών, για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας,

αβ) ο εκσυγχρονισμός της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και, συνακόλουθα, η επικαιροποίηση της σύμβασης συντήρησης και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης,

αγ) η δημιουργία Υβριδικών Συνεργατικών Σχημάτων και η διασφάλιση της διαδικασίας ανάθεσης της υλοποίησης της διαχείρισης, προστασίας και εκμετάλλευσης δημοσίων δασών, με τον εξορθολογισμό της σχετικής πρόσκλησης, την επιβολή κυρώσεων, αλλά και κινήτρων, καθώς και η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς δασεργατών και η ενεργοποίηση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς ή άλλης φυσικής καταστροφής,

αδ) ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,

βα) η θεσμοθέτηση των αναγκαίων ορισμών και εξουσιοδοτικών διατάξεων για τη δημιουργία βαα) μιας αστικής πολιτικής για τη διαχείριση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων και ευκαιριών του αστικού περιβάλλοντος και την εν γένει προώθηση της αστικής ανθεκτικότητας, και βαβ) σχεδίων αστικής ανθεκτικότητας,

ββ) η σύσταση ενιαίου πλαισίου για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης,

γα) η θέσπιση του Προγράμματος «Απόλλων» για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β’ βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Επικράτεια,

γβ) ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και η εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης,

γγ) η επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η επιδότηση σε νοικοκυριά που για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, η υποχρέωση προσκόμισης νέας Υπεύθυνης Δήλωσης του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη αν αλλάξει ο φορέας επιχείρησης και η αφαίρεση επαγγελματικής άδειας ηλεκτρολόγου σε περίπτωση συμμετοχής σε ρευματοκλοπή, καθώς και η ρύθμιση του μέγιστου χρονικού διαστήματος παροχής καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Δείτε την διαβούλευση εδώ.

___________________________________

Το άρθρο αντλήθηκε και αναδημοσιεύθηκε αυτόματα στις: 07/04/2024 ώρα 12:01 μμ από την ιστοσελίδα

Το Radio Oasis δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει αυτόματα από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου.