Στη Θεσσαλία ο Ευρωπαϊκός Κόμβος ψηφιακής καινοτομίας στην αγροδιατροφή

Στη Θεσσαλία ο Ευρωπαϊκός Κόμβος ψηφιακής καινοτομίας στην αγροδιατροφή

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας «αγκαλιάζει» τον πρώτο Ευρωπαϊκό Κόμβο ψηφιακής καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα τo #DigiAgriFood.

Ο κόμβος θα λειτουργήσει σύντομα στη Λάρισα με τη σύμπραξη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ως συντονιστή, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του iBO του ΕΚΕΤΑ, της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σκοπός του είναι η υποστήριξη του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού ολόκληρου του φάσματος της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας, με άμεσα οφέλη για τους πολίτες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα.

To #DigiAgriFood είναι ο ένας από στους τέσσερις κόμβους στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και ανήκει  στο δίκτυο των 228 Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, συνδυάζοντας τα οφέλη της περιφερειακής παρουσίας και της εστίασης στις τοπικές ανάγκες με τις ευκαιρίες που παρέχονται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κόμβων σε διαφορετικές χώρες, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε περιοχές που οι απαιτούμενες δεξιότητες δεν είναι διαθέσιμες τοπικά.

Το 2021, η πρωτογενής παραγωγή αγαθών της Θεσσαλίας ανήλθε στα 2.106 εκατομμύρια ευρώ, συνιστώντας το 18,9% της εθνικής αγροτικής παραγωγής και τοποθετώντας τη Θεσσαλία στη δεύτερη θέση της εθνικής αγροτικής παραγωγής μετά την Κεντρική Μακεδονία. Η Θεσσαλία συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πρότυπης περιφέρειας στην αγροδιατροφή τόσο από παραγωγικής και οικονομικής άποψης, όσο και από γεωγραφικής διαμόρφωσης και δημογραφίας.

Το #DigiAgriFood είναι ένα σημείο ενοποιημένων υπηρεσιών υποστήριξης εταιρειών, οργανισμών, συνεταιρισμών και φορέων για να ανταποκριθούν στις ψηφιακές προκλήσεις και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Οι υπηρεσίες-προϊόντα που θα προσφέρει ο κόμβος στους ενδιαφερόμενους χρήστες εξειδικεύονται σε εφαρμογές βασισμένες στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, στο Ιnternet οf Τhings, στην υψηλή υπολογιστική απόδοση, στην ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, στη διαλειτουργικότητα αλλά και στην προαγωγή των ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες δίνουν την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για:

  • δοκιμή πριν την επένδυση: ανάλυση αναγκών, εύρεση κατάλληλων ψηφιακών λύσεων και πιλοτική εγκατάσταση προτεινόμενων εφαρμογών αλλά και τεχνογνωσία για να βοηθήσει τους χρήστες στη δοκιμή νέων ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών,
  • εκπαίδευση και γνωριμία με τις καινοτόμες τεχνολογίες,
  • υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων,
  • συμμετοχή στο οικοσύστημα καινοτομίας και δικτύωσης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να επιφέρει ριζικές αλλαγές στον αγροδιατροφικό τομέα, προσφέροντας μια σειρά από οφέλη σε διάφορα επίπεδα, όπως:

Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, με:

  • Βελτιστοποίηση της παραγωγής στον αγρό
  • Παρακολούθηση συνθηκών παραγωγής
  • Μείωση του κόστους παραγωγής

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας, με:

  • Καλύτερη διαχείριση πόρων
  • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • Βιωσιμότητα ζωικών ειδών.

https://digiagrifood.gr

Γραφείο τύπου Περιφέρειας Θεσσαλίας

___________________________________

Το άρθρο αντλήθηκε και αναδημοσιεύθηκε αυτόματα στις: 27/03/2024 ώρα 3:01 μμ από την ιστοσελίδα

Το Radio Oasis δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει αυτόματα από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου.