Συνεδριάζει την Παρασκευή 1 Μαρτίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 1 Μαρτίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 1 Μαρτίου και ώρα 15.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με θέματα προς συζήτηση τα ακόλουθα:

Α) Επερωτήσεις:
1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– Για τις αναφλέξεις των επικίνδυνων αποβλήτων στην κλειστή κεραμοποιεία ΒΙΟΚΕΡΑΛ της Λάρισας.

2. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για τα προβλήματα στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία των Βορείων Σποράδων.

3. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για προβλήματα στα ορεινά του Δήμου Καρδίτσας.

Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 3ης/1-2-2024, 4ης/15-2-2024, 5ης/16-2-2024 και 6ης/19-2-2024 συνεδρίασης έτους 2024 (Πρακτικά 03/01-02-2024, 04/15-2-2024, 05/16-2-2024 και 06/19-2-2024) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2023 (Δ΄ Τρίμηνο).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 5μελούς επιτροπής ΠΣΕΚ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω της Δ.ΥΠ.Α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο της άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Αθανασίου Καραΐσκου του Γεωργίου, Ειδικού Συμβούλου της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λάρισας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο της άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Αθανασίου Τσιώρα του Βασιλείου, Επιστημoνικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 10ο:Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του άρ.3 παρ. 2 του Ν.2734/99 – Περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων» ΠΕ Μαγνησίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας και των αναπληρωματικών τους μελών, ως μελών του Δ.Σ. της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Πρoαγωγής της Ψυχικής Υγείας Ν. Καρδίτσας – Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής & καλής εκτέλεσης, παρoχής υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Καρδίτσας έτους 2024».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ημερίδας με θέμα: «Η διαχρονική συμβολή της Ελληνίδας Αγρότισσας στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας» στην Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 14ο: Σύσταση Ομάδας Έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προβολή των αγροτικών προϊόντων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 16ο: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, συνολικού εμβαδού 25.669,63τ.μ. για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου (Χ.Θ.0+000-Χ.Θ.4+189) τμήμα από Λάρισα μέχρι διασταύρωση με Ανατολική παράκαμψη στο Ν. Λάρισας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 17ο: Εκδηλώσεις Δημόσιας Υγείας έτους 2024 Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της αριθμ.24/2024 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 19ο: Μερική τροποποίηση της αριθμ.25/2024 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2024 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 21ο: Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Ημερίδων – Συνεδρίων του έτους 2024 Π.Ε. Λάρισας- Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2024 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 23ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και δράσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, έτους 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 24ο : Αθλητικές εκδηλώσεις 2024, της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 25ο : Εκδηλώσεις 2024, Πολιτιστικές, συνέδρια-ημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων– Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 26ο: Δράσεις Πολιτισμού για πλημμυροπαθείς της Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΠεριφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων της ΠΕ Καρδίτσας για το έτος 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας για το έτος 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 29ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΠΟΛ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 30ο: Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 31ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 32ο: Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 33ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 34ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λαμπρινίδης Φώτιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος

___________________________________

Το άρθρο αντλήθηκε και αναδημοσιεύθηκε αυτόματα στις: 24/02/2024 ώρα 6:01 μμ από την ιστοσελίδα

Το Radio Oasis δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει αυτόματα από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου.