Συστάθηκε Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού προγραμματισμού

Συστάθηκε Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού προγραμματισμού

Σε σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής . Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού προγραμματισμού, προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, μεταβιβάζοντας, ταυτόχρονα, σε αυτή, αρμοδιότητες που του ανήκαν.

Η επιτροπή θα είναι 17μελής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, ο οποίος και θα είναι ο αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής αντιπεριφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας, ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.

Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής που προέρχεται από τη μειοψηφία, με φανερή ψηφοφορία.

Μέλη ορίζονται περιφερειακοί σύμβουλοι ανάλογα με τη δύναμη των περιφερειακών παρατάξεων.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται είναι οι εξής:

-Η λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπου απαιτείται έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και θεμάτων περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Με τη σύσταση της επιτροπής αυτής, αντιμετωπίζονται με ευελιξία και αμεσότητα, τα θέματα περιβάλλοντος, τα οποία, πολλές φορές, απαιτούν άμεση και ταχεία λήψη αποφάσεων, δυνατότητα που παρέχει η λειτουργία μίας τέτοιας επιτροπής

-Η μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον.

-Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές.

-Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, καθώς και η εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής

-Η παρακολούθηση των ζητημάτων και θεμάτων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Οικονομίας.

Π.Κ.

___________________________________

Το άρθρο αντλήθηκε και αναδημοσιεύθηκε αυτόματα στις: 09/03/2024 ώρα 3:01 μμ από την ιστοσελίδα

Το Radio Oasis δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει αυτόματα από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου.