Τη Δευτέρα 29 Απριλίου συνεδριάζει το Π.Σ. Θεσσαλίας

Τη Δευτέρα 29 Απριλίου συνεδριάζει το Π.Σ. Θεσσαλίας

Τη Δευτέρα 29 Απριλίου και ώρα 16.00 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

Α) Επερωτήσεις:

1.Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για τη μη αποκατάσταση δρόμων και γεφυρών στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου.

2.Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– σχετικά με ανέγερση νέου κτηρίου για τις ανάγκες ειδικής εκπαίδευσης και για την ασφάλεια των μαθητών του ΕΕΕΕΚ Βόλου

Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 9ης/26-3-2024 και 10ης/09-4-2024 συνεδρίασης έτους 2024 (Πρακτικά 9/26-3-2024, 10/09-4-2024), του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2024 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2024 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «ΡΑΛΛΥ ΠΗΛΙΟΥ 2024».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων της ΠΕ Καρδίτσας για το έτος 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας για το έτος 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

 
ΘΕΜΑ 7ο: Εκδηλώσεις 2024, Πολιτιστικές, συνέδρια-ημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων– Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της εκδήλωσης «Μουσεία για την εκπαίδευση και την έρευνα» την Κυριακή 19 Μαΐου 2024 στη Λάρισα για τον φετινό εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού – Πολιτισμού.

 
ΘΕΜΑ 9ο: Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Αναδοχή ανηλίκων: Άνοιξε την καρδιά σου, άνοιξε την αγκαλιά σου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κομήτσα Ανδριάνα, Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας.

 
ΘΕΜΑ 10ο: Επιστημονική Εκδήλωση των Lions Clubs International, με θέμα τον Σακχαρώδη Διαβήτη και τον Οφθαλμολογικό Έλεγχο.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αποστόλου Ευάγγελος, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας.

 
ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και κατάρτιση του εθνικού ΠΔΕ 2024 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 12ο: 1η Αναμόρφωση Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2024 μετά την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 13ο: Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2014-2020
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 14ο: Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2023-2027

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την κακοκαιρία ΝΤΑΝΙΕΛ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 16ο : Σύμφωνη γνώμη για το σύνολο των προς έγκριση μελετών εξασφάλισης κυκλοφορίας που αφορούν την εκ περιτροπής κυκλοφορία για ημερήσια ζώνη έργων τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα κάτωθι προγράμματα:
1. HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07-01-AGRINNOHUB
2. HORIZON-CL6-2024-BIODIV-SPONGENETS, 3.
3. HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07-01-AGROEXCEL,
4. HORIZON-CL6-2024-BIODIV-DEMISTIFY,
5. Climate – KIC: P2R Pathways2Resilience Call 1-Aegis360,
6. HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-02)-CICERO,
7. HORIZON-WIDERA-OENOHELIX, 8.
8. HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-VISION4FOOD,
9. HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01 CLIMAAX
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα κάτωθι προγράμματα:
1. ERASMUS KA220-VET/ Sustainable Aquaculture
2. ERASMUS KA220-VET/ EXPLAIN
3. ERASMUS KA220-VET/ EmpowerHer Inclusivity Project
4. ERASMUS KA220-VET/SCARLET
5. CERV-2024-CHILD/MINDFIT
6. HORIZON /FIRE.EU
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση αύξησης της ετήσιας συνδρομής της συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Οργανισμών παραγωγών ΠΟΠ/ΠΓΕ
προϊόντων AREPO.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση αύξησης του ποσοστού επιχορήγησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε δράσεις προώθησης του αγροδιατροφικού τομέα».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης της Περιφέρεια Θεσσαλίας στο ειδικό μέτρο στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές τρίτων χωρών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση Καταστατικού (προσθήκη καταστατικών σκοπών), προκειμένου η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. να μπορέσει να λειτουργήσει και ως Οργανισμός Διαχείρισης & Προώθησης
Τουρισμού».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 23ο: Άσκηση δικαιώματος προτίμησης του ΟΤΑ Β΄ βαθμού με την επωνυμία “Περιφέρεια Θεσσαλίας” στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

 
ΘΕΜΑ 24ο : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΠΜΕ) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος
Θεσσαλίας (EL08).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λαμπρινίδης Φώτιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

 
ΘΕΜΑ 25ο : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΠΜΕ) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λαμπρινίδης Φώτιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

 
ΘΕΜΑ 26ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΠΜΕ) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λαμπρινίδης Φώτιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

 
ΘΕΜΑ 27ο : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΠΜΕ) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λαμπρινίδης Φώτιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 28ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΠΜΕ) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05)”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λαμπρινίδης Φώτιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

___________________________________

Το άρθρο αντλήθηκε και αναδημοσιεύθηκε αυτόματα στις: 23/04/2024 ώρα 6:02 μμ από την ιστοσελίδα

Το Radio Oasis δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει αυτόματα από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου.