Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση τμημάτων επαρχιακού δικτύου στο Δήμο Τεμπών

Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση τμημάτων επαρχιακού δικτύου στο Δήμο Τεμπών

Ξεκινούν το επόμενο διάστημα οι εργασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Τεμπών, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Κ. Αγοραστό, της σύμβασης κατασκευής του έργου «αποκατάσταση ζημιών και φθορών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Δήμου Τεμπών», προυπολογισμού 478.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι ζημιές προέκυψαν από τη θεομηνία της 11ης και 12ης Ιανουαρίου 2022 στις Δημοτικές Ενότητες Αμπελακίων, Γόννων, Μακρυχωρίου, Νέσσωνος και Κάτω Ολύμπου και οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την καταγραφή των φθορών σε τμήματα των παρακάτω επαρχιακών οδών που περιλαμβάνονται στην απόφαση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Κατάστασης Πολιτικής Προστασίας τμημάτων του Δήμου Τεμπών: Επαρχιακή Οδός Λάρισα – Συκούριο – Ευαγγελισμός μέσω Ελάτειας, Λάρισα – Ανατολή – Ελευθέριο μέσω Σπηλιάς, Σ.Σ. Πυργετού – Κρανιά Ολύμπου – Ραψάνη, Σ.Σ. Πυργετού – Ραψάνη, Λάρισα – Καλλιπεύκη προς Λεπτοκαρυά μέσω Αμπελώνα, Ροδιάς και Περιφέρειας Καρυάς, Γόννοι – Τέμπη – Αμπελάκια.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σ’ αυτές, είναι οι ακόλουθες: Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη τάφρων, άρση καταπτώσεων. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, απομάκρυνση φερτών που εμποδίζουν την απορροή. Καθορισμός ρεμάτων σε θέσεις συμβολής με οδούς. Ενίσχυση πρανών οδού με επιχώματα – λιθορριπή σε θέσεις καθιζήσεων, διάστρωση επιχωμάτων σε συμβαλόμενες αγροτικές – δημοτικές οδούς. Καθαρισμός υπαρχόντων τεχνικών, ενίσχυση και επισκευή φρεατίων και τεχνικών εισόδου και εξόδου. Κατασκευή σωληνωτών διαφόρων διατομών εγκάρσια και κατά μήκος της οδού για την παροχέτευση ομβρίων και την αποκατάσταση παρόδιων προσβάσεων. Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, ιρλανδικών διαβάσεων. Εξυγίανση – αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση προσβασιμότητας και ποιότητας κύλισης με κατασκευή και ενίσχυση – συμπλήρωση υφιστάμενης οδοστρωσίας. Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται έντονες ρηγματώσεις – καθιζήσεις. Εργασίες αποκατάστασης – βελτίωσης – συμπλήρωσης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και στηθαίων ασφαλείας με βάση τα χαρακτηριστικά των οδών.

Τέλος, οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνεται στη μελέτη και δεν αναφέρεται στην παρούσα, καθώς και όποια άλλη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη, όμως απαραίτητη για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου έργου και την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων, θα εκτελείται μετά από συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας.

___________________________________

Το άρθρο αντλήθηκε και αναδημοσιεύθηκε αυτόματα στις: 19/10/2023 ώρα 12:04 πμ από την ιστοσελίδα

Το Radio Oasis δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει αυτόματα από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου.